ἐπωφέλης

ἐπωφελέω
aid
imperf ind act 2nd sg (doric aeolic)
ἐπωφελέω
aid
imperf ind act 2nd sg (doric aeolic)
ἐπωφελέω
aid
imperf ind act 2nd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐπωφελής — helpful masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • επωφελής — ές (AM ἐπωφελής, ές) ωφέλιμος, χρήσιμος. [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + * ωφελής (< όφελος < οφέλλω «επαυξάνω, ωφελώ»), τ. που απαντά μόνον εν συνθέσει (πρβλ. ανωφελής, κοινωφελής). Το ω λόγω τού νόμου τής «εκτάσεως εν συνθέσει»] …   Dictionary of Greek

  • επωφελής — ής, ές γεν. ούς, αιτ. ή, πληθ. ουδ. ή, ωφέλιμος, χρήσιμος, επικερδής: Επωφελής επιχείρηση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἐπωφελῆ — ἐπωφελής helpful neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπωφελής helpful masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἐπωφελής helpful masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελέστερον — ἐπωφελής helpful adverbial comp ἐπωφελής helpful masc acc comp sg ἐπωφελής helpful neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελεστάτων — ἐπωφελής helpful fem gen superl pl ἐπωφελής helpful masc/neut gen superl pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελές — ἐπωφελής helpful masc/fem voc sg ἐπωφελής helpful neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελέστατον — ἐπωφελής helpful masc acc superl sg ἐπωφελής helpful neut nom/voc/acc superl sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελεστάτη — ἐπωφελής helpful fem nom/voc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπωφελεστάτην — ἐπωφελής helpful fem acc superl sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.